Thứ Hai , 28/05/2018

Video

Video hay về các ý tưởng độc đáo ở Việt Nam và thế giới.

FirstStep – Venture Cup 2015

tải xuống

Bình chọn cho FirstStep tại Venture Cup để phổ biến mô hình crowdfunding ra cộng đồng và giúp các ý tưởng Việt chắp cánh. Link bình chọn: http://venturecup.vn/du-an/cong-ty-tnhh-alpe.html

Chi tiết »

Video dự án crowdfunding The Monster

c64221fda044335e357b2df67dd44080_original

Video của dự án crowdfunding The Monster. Dự án nhằm mục đích tạo ra những tác phẩm nghệ thuật từ những con quái vật tưởng tượng của trẻ em, xuất bản sách và mở lớp dạy vẽ.

Chi tiết »