Thứ Hai , 23/04/2018
Home / Hiển thị trên slider / Hành trình biến ý tưởng thành hiện thực

Hành trình biến ý tưởng thành hiện thực

Biến ý tưởng thành hiện thực! Viết ra chỉ có 6 chữ nhưng thực hiện nó không dễ chút nào. Muffin – một chú thỏ thông minh và nhiều ý tưởng, chú đã tìm ra giải pháp làm một củ cà rốt thành ba. Nhưng việc thực hiện nó cần có vốn, chú ta lại không có nhiều tiền. Vậy chú ta sẽ làm như thế nào?

About Firststep

Xem thêm

13578455_10154372050359165_444057991_n

The KAfe: bài học từ cách làm việc với báo chí trong khủng hoảng

Với đánh giá từ góc nhìn báo chí, mình xin rút ra vài bài học ...