Thứ Hai , 23/04/2018

TimeLine Layout

Tháng Tám, 2016

Tháng Bảy, 2016

Tháng Sáu, 2016

  • 30 Tháng Sáu

    Edtech startup là gì và ứng dụng của Edtech?

    whatisedtech

    Edtech startup là gì? Edtech startup là khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục. Đây là lĩnh vực khởi nghiệp mới phát triển tại Việt Nam. Edtech là một thuật ngữ viết tắt trong tiếng Anh: Educational technology, tức là ứng dụng khoa học và công nghệ vào giáo dục, ...

    Chi tiết »