Thứ Bảy , 21/10/2017
Home / Startup / Marketing / Startup – Bạn đã biết những gì về thương hiệu? (P2)

About Nguyen Trung Kien

Chuyên gia về crowdfunding tại Việt Nam.

Xem thêm

d66anh123

Tổng giám đốc DKT: “Lương sếp có thể thiếu nhưng tiền trả cho nhân viên không thể chậm”

“Có những thời điểm công ty gặp khó khăn về tài chính, cả nửa năm ...